Disclaimer

Over deze website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


 

Fine Organized besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de inhoud van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de weergegeven informatie onjuist of onvolledig is. Fine Organized kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid van de website.

Op de website van Fine Organized wordt middels hyperlinks verwezen naar externe websites van derden. Deze hyperlinks worden met zorg geselecteerd en regelmatig gecontroleerd.
Fine Organized kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de websites van derden, noch voor het functioneren van de betreffende websites.

Aan de inhoud van deze website kunnen verder geen rechten worden ontleend.
Tevens sluit Fine Organized aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website beschikbare informatie openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Fine Organized. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Fine Organized behoudt zich het recht voor wijzigingen in de website zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang aan te brengen.